Wij zijn dé specialist voor arbo en veiligheid(s) vraagstukken binnen de sociale werkvoorziening, detachering, leer en werkbedrijven, gemeenten en het bedrijfsleven.

Succesvol deelnemen aan de arbeidsmarkt voor iedereen. Op een veilige, gezonde en duurzame manier.  Dat kan, ook al vereist dat soms een andere kijk op onze manier van werken en organiseren. Voor alle betrokken partijen zetten wij ons onafhankelijk in. Hoe geeft u op een verantwoorde wijze invulling aan de Participatiewet en het Sociaal Akkoord? Kijk naar wat wij voor u kunnen doen.

Uitvoeringsorganen

Wie is er verantwoordelijk voor veiligheid, welzijn of arbeidsomstandigheden? Zijn alle risico’s beheerst? Hoe is dit bijvoorbeeld geregeld bij het aangaan van een samenwerking of het aanbieden van faciliteiten en werkplek?

Spelen deze vragen ook bij uw organisatie?

Lees meer…

Werkgevers

Hoe draagt u bij aan de inzetbaarheid van mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking? Welke risico’s loopt u? Wat wordt er van u verwacht? Welke aanpassingen zijn er nodig? Tal van vragen die bij het aanbieden van werk aan mensen met een achterstand een rol kunnen spelen.

Lees meer…

Werknemers

Iedereen heeft recht op een veilige en gezonde werkplek. Uw werkgever ziet toe op een werkomgeving waarin u uw werkzaamheden gezond en veilig kunt verrichten. Wat mag u dan verwachten? Waar kunt u met vragen terecht. Hoe komt u aan informatie? En wat kunt u doen als er een geschil is?

Lees meer…

Share Button
Back to Top